این وب سایت هیچ ارتباطی با شرکت تویوتا و نمایندگی آن در ایران ندارد و فقط جهت اطلاع رسانی در باره خودرو chr می باشد